Itsose mowa wa me
Go tshwana le letsatsi
Tsogela ka mmamoso
Ikobele thapelong!For more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top