Ngaphesheya

on

1. Ngom’sa wakh’ omkhulu, uyosiholela Embuswen’ wezulu, ngaphesheya; Nom’ indlela yakhe idin’ umntanakhe, Iy’ ekhaya lakhe, ngaphesheya. Refrain Ngaphesheya, ngaphesheya, Siyakuphumula, siyakujabula, Ngaphesheya, ngaphesheya, Nza sifik’ ezwen ngaohesheya. 2. Nom’ usiholela nasehlan’ elibi, Wosiphumisela ngaphesheya. ‘Mlilo ukhanyiya, nefu lisithisa, Konke Read More …

The post Ngaphesheya appeared first on Difela Tsa Sione.

Source: Difela Tsa Sione

Top