Obani labo

on

1. Obani labo abambeth’ ingubo ‘Zimhlophe, qwa, behub’ amahubo? Yek’ ubuhle bemi kubo! Behlanzw’ igazi leMvana Refrain Ngenjabul’ enkulu bongena esangweni, Bayodumisa oyiMvana, Ngenjabul’ enkulu bongena esangweni, Behlanzw’ igazi leMvana. 2. Yibona labo besesebusheni Bemkhonz’ uJesu bevuth’ emoyeni Noma beyisw’ Read More …

The post Obani labo appeared first on Difela Tsa Sione.

Source: Difela Tsa Sione

Top