Oh how I love you
Oh how he cares
Oh how I love him
Because he first loved me

Oh how I love you
Oh how he cares
Oh how I love him
Because he first loved me

Oh how I love you
Oh how he cares
Oh how I love him
Because he first loved me

Oh how I love you
Oh how he cares
Oh how I love him
Because he first loved me

This is why I love him

UnguJehova wena
Siphephelo sam nguwe
Ungumelusi wam wena
Ukuthula kwam nguwe

UnguJehova wena
Siphephelo sam’ nguwe
Ungumelusi wam’ wena
Ukuthula kwam’ nguwe

Ungumthokozisi wena
(Ukuphila) Ukuphila kwam’ nguwe
Ungenzel’okuhle wena (Njalo Njalo)
El Shaddai Adonai nguwe
Ungumthokozisi wena
(Ukuphila kwam) Ukuphila kwam nguwe
Ungenzel’okuhle wena (Njalo Njalo)
El Shaddai Adonai nguwe
El Shaddai Adonai nguwe
(El Shaddai Adonai) El Shaddai Adonai nguwe
(El Shaddai Adonai) El Shaddai Adonai nguwe
El Shaddai Adonai nguwe
El Shaddai Adonai nguwe
El Shaddai Adonai nguwe
El Shaddai Adonai nguwe
El Shaddai Adonai nguwe