(Non-English part sung in Zulu)

I feel like going on, I feel like going on
Though trials (may) come, on every hand
I feel like going on
(Repeat)

Kuzohlatshelelwa khona (We will sing praises there)
Phezhu/Sitshu Haleluya, sitshu Haleluyah (Saying Halellujah!)
Njengo mfula uhlokoma (Like a mighty river)
Ku dunyiswa iNkosi ngale (We will rejoice praising God in heaven)

Webathandwa yekinhlanhla (Beloved you are lucky/blessed)
Yokukholwa kuyuJesu (To be called sons of Jesus)
Ekuphatha ngezakhizandla (He holds you in his hands)
Akuyise ekhaya ngale (And lead you home on the other side)