1. Jesu a nyoloha,
A kaletse leru,
barutuoa ba ‘moha,
Ba hlolloa haholo;
Empa ba sala ka khotso,
Ba lula le ka tebello.

2. A ea leholimong,
A apere khanya;
A kena letlotlong
Ka lialleluya!
Konyana e re hloletseng
e rorisoe le lefatšeng.

3. O sa re rapella
Tulong sa mohau;
O re lokisetsa
Bolulo ho Ntate.
A re tiisetseng thapelong,
Re tle re kene bophelong.

4. Re bineng lerato
Le re lopolotseng;
Re boke ka thabo
ea re phelisitseng.
Ha re ne re lahlehile,
Jesu o re bolokile.