1
Ke fumane bofihla
Bo sieo lefatsheng;
Ke thabo ya ka mehla,
Khotso e sa feteng.
Leha dillo di le teng,
Le dipelaelo.
Ke motho ya thabileng,
Ke sa na le khotso.

Ke thabo fela
Ka pelong ya ka.
Ke thabo fela
Ka pelong ya ka,
Ke thabo fela.

2
Leha ke le maswabing,
Ha ke le bodutu,
Ha ke ya lahlehileng,
Ke san a le Jesu.
Ke eena ya ntshedisang
Ka rato la ‘nete;
Ke eena ya mpuisang
Hamonate-nate.
Ke thabo fela…

3
E, ke tsebile mara,
Sediba se babang;
Ka tliswa teng, ka noeswa
Hangata hakaakang!
Ha ke seka meokho,
Ke nwa ka bohloko,
Ka tutubollwa mahlo,
Ka fumana Jesu.
Ke thabo fela…

4
Hang metsi a phekolwa,
‘Me a ba monate
Ha ke noeswa ke eena,
Moren’a ka, ntate.
Ka itlhakola dillo,
Ke dihlong ho bua,
Ka mo aka letsoho,
Fuba sa phatloha.
Ke thabo fela…

5
Jesu, hase le botle!
Ha ke le ho wena,
Meriting o phodileng,
ke ya khatholoha.
Didibeng tsa lerato,
Tse kollang ka mehla,
Ke ikhella nyakallo,
Le khotso le matla.
Ke thabo fela…