Ke moeti, ke le tseleng,
Ke feta ke tsamaea,
Leha tsela e le bothateng,
Ke lebile hae.
Fifi lona le ka ba teng,
Nka ‘na ka tsieleha;
Ana nka belaa ke’ng?
Ke lebile hae.

Mona ke ‘musong oa lira,
Makhotla a ntikile,
A rora; ke tsoela pele,
Ke lebile hae.
Mohlomong ke fela pelo,
Kea imeloa, kea lela;
Leha ho le hotšo-hotšo,
Ke lebile hae.