https://www.youtube.com/watch?v=mZWn9M2LM8E

Thel’ umoya oyingcwele
Phezu kwabantwana bakho
Vus’ owakho umsebenzi
Libatshazw’ elakh’ igama lakho

Vus’ owakho umsebenzi
Libatshazw’ elakh’ igama lakho (repeat)

Thel’ umoya oyingcwele
Phezu kwabantwana bakho
Vus’ owakho umsebenzi
Libatshazw’ elakh’ igama lakho
Vus’ owakho umsebenzi
Libatshazw’ elakh’ igama lakho (repeat)

Amen amen, amen amen
Amen amen, amen amen
Amen amen, amen amen
Amen amen, amen amen

Thel’ umoya oyingcwele
Phezu kwabantwana bakho
Amen amen, amen amen
Amen amen, amen amen
Amen amen, amen amen
Amen amen, amen amen