(Sung in Zulu)

Khulul’ ugcobo lwakho Nkosi (Release your anointing Lord)
Esimeni sami, Nkosi Jesu (Over my situation, Lord Jesus)
(Repeat)

Refrain:
Ngiwabonile amandla akho (I have witnessed your Power)
Aphul’ ijoko nezibopho (breaking the yoke of bondage)
Ngiwabonile amandla akho (I have witnessed your Power)
Avus’ izishosha (Raising the lame)
Nempuphuthe ziyabona (And the blind seeing)
Khulula ugcobo manje (Release your anointing now)
(Repeat)

Khulula! Khulula! Khulula!… (Release!)
Khulula ugcobo manje (Release your anointing now)

(Refrain)