Khanimambo Xikwembu xa Matimba,
Khanimambo

Hi khensile Xikwembu xa Matimba,
Hi khensile

Obrigado xikwembu xa matimba,
obrigado

Ha ku khensa Xikwembu xa Matimba,
Ha ku khensa

Unamandla uzim’ esimkhonzako,
unamandla

Hi kakaramba uzim’esimkhonzako,
Hi kakaramba

Hi ku tande uzim’esimkhonzako,
Hi ku tande

Obrigado xikwembu xa matimba,
obrigad