Seteng sediba sa madi
Aletareng ya tefelo
Diba se leng sewaro
Matla sona ke bophelo

Baetsadibe ba batsho
Ba se kenang ka tumelo
Ba tloha teng ka basweu

Bare amen Halleluyah
Ho boraro bo teroneng
Ntate le mora le moya
Ba bine ka ho sa feleng