UnguJehova, igama lakho
Sithi bayede kuwe Thixo
Nendalo yonk’ iyakhothama
Sithi bayede ufanelwe udumo

Akekh’ omuny’ onjngawe
Siphakamisa wena Elohim
Siphakamisa wena Elshadai
Ngob’ ungcwele

Ngcwele, ngcwele, ngcwele, ngcwele
Ngcwele, ngcwele
Holy, holy
Sithi Bayde ufanelwe udumo

Sithi Bayede ufanelwe udumo (x4)