Refrain:
Una Ndavha (He cares)
Una Ndavha na nne Yesu (Jesus cares for Me)
Una Ndavha na nne (He cares for me) (Repeat)

Uya Mpfuna (He loves)
U ya Mpfuna na nne Yesu (Jesus Loves me)
U ya Mpfuna na nne (He Loves me) (Repeat)

Ndi Yeso fhedzi are na ndavha na nne! (It’s only Jesus who cares for me)
Una Ndavha (He cares)
Una Ndavha na nne Yesu (Jesus cares for Me)
Una Ndavha na nne (He cares for me) (Repeat)