Utlwa sefefo sa moya
Le ho duma ha sona
Tsoha, re se re timela
Re pholose Morena!
Jo, dillo ha di mo tsose
O sa ntse a robetse
‘Me sekepe se tebile
Jesu, u tlwa thapelo!

A kgalemela lewatle …
Khutsa hle
Sefefo sa ba sa thola
Kgothalang!
Ruri, Jesu ke Morena,
Kgothalang

Morena metsi a matla
A meleko a duma
A patela pelo ya ka
Ke tebela ho ‘ona
Mahlomoleng a makalo
Ke tla hoeletsa ho mang?
Ke bitse ho wena Jesu,
Wena thuso ya ba llang!

A kgalemela lewatle!
Ahe, maru a qhalane
letsatsi le hlabile
‘me pelo ya ka e bone

Pholoso ya Morena
Ke bea bopheli ba ka
Matsohong a hao Jesu
O mphelehetse ka mehla
Le ka tsatsi la lefu
A kgalemela lewatle …