Uyehova wuye wuyeumelusi wami
Noma kwenzekani angesabi lutho mine×4
Izwi lakhe liminjalo liyangikhanyisela

Uyangihol’ubaba (ubab’uyangihola emadleleni aluhlaza)×4
Noma ngihamba ethunzini lokufa angikwesaba
Wena unami uhlalaungonwabisaFor more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top