Werk in my, Gees van God,
Skenk my ’n lewe nuut
Dat ek kan liefhê soos U sê
En doen wat U my gebied.

Werk in my, Gees van God,
Skep reinheid in my hart
Sodat ek een met U kan wees
Gehoorsaam in woord en gees.

Werk in my, Gees van God,
So sal ek ewig leef.
Lewe met U in ewigheid
U koninkryk my omgeef.