Yehla Nkosi, Yehlela kimi
(Come down God, Come abide with me)
Yehla Nkosi, Yehla ngamandla
(Come down God, Come with Your Strength/Power)
Yehla Nkosi, Yehlela kimi
(Come down God, Come abide with me)
Ungigcwalise ngomoyo ngcwele
(And fill me with Your Holy Spirit)
Nkosi nginesimo (Lord my Position)
Esingaphezu kwamandla ami (is not above you, my strength)
Ngidinga wena Nkosi (I need you Lord)
Wehlele ngimi (Come abide with me)
Ngithi Yehla Nkosi, Yehla ngamandla
(Come down God, Come with Your Strength/Power)
Ungigcwalise ngomoyo ngwele
(And fill us with Your Holy Spirit)
Yehla Nkosi, Yehlela kimi
(Come down God, Come abide with me)
Yehla Nkosi, Yehla ngamandla
(Come down God, Come with Your Strength/Power)
Yehla Nkosi, Yehlela kimi
(Come down God, Come abide with me)
Ungigcwalise ngomoyo ngcwele
(And fill me with Your Holy Spirit)
Theoha Moya o halalelang (Come down, Holy Spirit)
O fonyise sechaba za rona (And abide with your people)
Fedisa malweti (End the sicknesses)
Fenisa binthwa (End the wars)
Theoha! Theoha! (Come down! Come down