1.
A re bineleng Jesu,
Hoba ke yena ’Moloki;
A re bineleng Jesu,
Ka mantswe le ka pelo.
Ha re sa lahlehile,
Re nku tse se nang modisa;
Ha re sa lahlehile ,
Jesu o re batlile.

2.
Thoteng eo ya Golgotha,
Ka madi a matle—matle,
Thoteng eo ya Golgotha,
A re reka ka thata.
Utlwang ha a le bitsa,
löna bohle ba kgathetseng;
Utlwang ha a le bitsa,
O re wa le phomotsa.

3.
Maotong a hae a matle
Ka pako le ka tumelo,
Maotong a ha a matle
Re itiheleng bohle.
Na go ka fumanwa kae
Lerato le kang la hae?