1.
Atamelang go Jehova,
Le ’mineleng alleduia!
Naha tsohle, mo roriseng,
Mo rateng, mo sebeletseng.

2.
Ruri ke yena Modimo
O moholo, o molemo,
O re entseng, o re disang
Modimo o re pholosang,

3.
Thabelang bohle Morer ,
Mo leboheng, tshabang yena
Iteleng moo a rapelwang
Lon aba mo hlolohelwang!

4.
Hobane ke ya lereko,
O re hlolela meleko
Mosa wa hae wa tlotleha
’Nete tsa hae dia hloleha