Difela


Digital Hymnal

Tadima ho Jesu, wena molahlehi


Re siele khotso ya hao


Re se re tlohile


Re se re tla ya robala


Re kene ka thothomelo


Re bokeng ka pelo


Re ba nyoretsoeng lefatše


Re bahlanka ba hao


Raohang, masole


Lehae le letle ke lane


Tlo hae, tlo hae


Lintoa tsee re li pheellang


Pelo ea ka ea u batla


Ke boloketsoe phomolo


Ka lipelo tse monate


Ka mali a hao a matle


ke ya leboha, Modimo


Kea leboha, Molimo


Ke bidiba bo bilohang


Kajeno re tlil’o llela


Kajeno, ngoan’abo rona


Kajeno, ho nchabetse


Ditshiu, dinako tsohle


Dumela, Bethel wa rona


Ditaba tse o imelang


Dintwa tsee re di pheellang


Itlakoleng lillo


Itleleng pel’a Morena


Fatse le teng la nyakallo


Fatse lea feta, le ntse le hula


Fatseng la bomadimabe


Fatseng lena hase hae ha eso


Bolelang taba tsa Jesu


Balopolloa ba Morena


Baratuwa ba Jesu


Bakhethwa, binang alleluya


Batho bohle ba merabe


Bonang, rato le lekaakang


Ba bitseng le ba qophelle


Balopollwa ba Morena


Bokang Mopi le Moloki


Bokang Jehova


Alleluya ho Jehova


A re bokeng Mor’a motho


Wafika Lyrics by Dr. Tumi


Libe li teng


Ke bone hape lesedi


Jesu naledi ya ho sa


Ke lehlahana fela


Moren’a ka, ke sa bua


Ruri Le Nkhapile Pelo


Matla Ke’a Hao


Ke Beya, Bophelo Ba Ka


Tsotlhe! Tsotlhe!


Ha Yo Mathatha


Tshollela Moya Wa Hao, Jesu!


Diphiri (Secrets) Lyrics by Zaza


Bogolo jwa bomodimo


Modimo Ke Lerato – Joyous Celebration 22


UCCSA Sehela 444


Lutheran Sefela 211


Re rata ge re ka bona


Mo Sefapanong


Bakreste se robaleng


Jesu yo bonolo


Maqeba


Go boitshepo


Dumelang Banyadi


Jehova Re Tshepile Wena – Neyi Zimu


Ngaka ya ‘tlhoko jwa dibe


Ka hlahlathela feelleng halelele


Molimo, Moren’a batho


Mong a ka, ka matla


Ha khohola se nkuka


Mphe maleme a sekete


Theko Ya Lona – Lebo Sekgobela


Sefapanong ke boha – Lebo Sekgobela


Letsha la Bethesda


Ho roriswe rato lena


Madi a Konyana – Solly Mahlangu


Diphiri (Secrets) – Zaza


E sale o le Modimo


Le Felleng Mo Ketsamayang


Ngaka ya lefu la dibe


Ho mopi wa batho


Lichaba tsohle tsa lefatše


Elisang lifahlego


Motho Mang Le Mang


Molim’ oa bo-ntat’a rõna


Jehova, setshabelo saka


U kgethelwe tsatsi lena


Morena ba mpoleletse


Lemohang rato la Jesu,


Modimo wa boikanyo


Jerusalema emotjha


Bofumanehing ba ka


Ntat a rona ea holimo


Jo ho phela ha rona ke


Kajeno re rorisa


Ntat rona Molimo oa hloleho


Ke oa Basotho


Moea mohloli oa batho


Bonang lerato la Jesu


Na ke tla bolokeha joang


Helang lona lihoai tsa Morena


Ka re ke tla iponela


Phallang le phallele


Ho eena ea ka re sitsang


Binang mohlatsoana


Na letsatsi le tla nchabela neng


Jo na lefifi le letso


Jesu ha ke batle thuso


Bokang Molimo oa khanya


Bohle ba ratang ho phela


Re siele khotso ea hao


Tlong ho Jesu le tle kapele


Oho nkutloele bohloko


Morena phutheho ea hao


Falimehang bakreste


Ea hlolang (utloang taba e monate)


Utloang bohle litaba tse molemo


Utloang utloang litaba


Helang utloang! mohoo oa utloahala


Utloang sello sa lichaba


Utloang taba e molemo


Phumola likhororo


Oho nkutloele bohloko


Tlong Re Yeng


Hlohonolo ke la ba sa rateng


Leetong la rona


Tlong Jesu Mong a kgale


Lumela he nako e se e tlile


Tlong re roriseng kaofela


Jo u batlile u lumela


Bonang sona


Ke u labalabetse


Ntataise Modisa


Atamelang go Jehova


A re eteleng Bathlehema


Oa nkalosa, go ntekane


A re phokoleng sefela


Tsietsing tsa letsoalo


Rapellang Jerusalema


Oho nkhopole ea matla


Ke fitlhisitswe nakong


Sedi Laka


Ke se ke utlwile


E, u motle, ua rateha


Sedi Laka


Ha le lakatsa ho tseba


Hee! Ba nyorilweng


Lona ba ratang ho phela


Joko ya hao e bo bebe


Rea ho boka Morena


Pula tsa lehlohonolo


Se mphete, uen’a ratehang


Bolibeng joa mahlomola


Lekunutung le Morena


Ke utlwa lerato


Ha ke le tjee, ke le mobe


Ha le mpotsa tshepo yaka


E u motle, ua rateha


Jehova mo tsamaise


Safaponong ke boha


Mmele, Pelo le Moya


Ke nale Modisa


Haufi le Morena


Ke dumetse ho Morena


O mohau wa Modimo


Top