Sefela Sa 344

1.
Lehae le letle ke lane,
La boiketlo, la leseli,
Le ka mose ho Jordane,
Ho rona e s’e le haufi.

Ke lane, ke lane.
Lehae le letle ke lane.
Ho rona e s’e le haufi.

2.
Hae la bahloeki ke lane:
Ba boheng bosoeu, bongata.
Pel’a Molimo ba ropane,
Le haufi lehae la bona.
Ke lane, ke lane

3.
Lehae la rona ke lane,
Ho se ho fihlile ba heso.
Re habeng, ba re lebeletse,
Le haufi lehae la heso.
Ke lane, ke lane

4.
Lehae le letle ke lane,
Moo ho lutseng ‘Moloki oa ka.
Kea tla, ke mo hlolohetsoe:
Mpolelleng, na le sa le hole?
Ke lane, ke lane

5.
E, lehae la ka ke lane;
Le ntseng le ‘na ke e’o fihla;
Pelo ea ka e s’e faletse,
E, le haufi lehae la ka.
Ke lane, ke lane