Difela


Digital Hymnal

Tadima ho Jesu, wena molahlehi


Re siele khotso ya hao


Re se re tlohile


Re se re tla ya robala


Re kene ka thothomelo


Re bokeng ka pelo


Re ba nyoretsoeng lefatše


Re bahlanka ba hao


Raohang, masole


Lehae le letle ke lane


Tlo hae, tlo hae


Lintoa tsee re li pheellang


Pelo ea ka ea u batla


Ke boloketsoe phomolo


Ka lipelo tse monate


Ka mali a hao a matle


ke ya leboha, Modimo


Kea leboha, Molimo


Ke bidiba bo bilohang


Kajeno re tlil’o llela


Kajeno, ngoan’abo rona


Kajeno, ho nchabetse


Fatseng la bomadimabe


Fatseng lena hase hae ha eso


Wafika Lyrics by Dr. Tumi


Libe li teng


Ke bone hape lesedi


Jesu naledi ya ho sa


Ke lehlahana fela


Moren’a ka, ke sa bua


Ruri Le Nkhapile Pelo


Matla Ke’a Hao


Tsotlhe! Tsotlhe!


Ha Yo Mathatha


Tshollela Moya Wa Hao, Jesu!


Bogolo jwa bomodimo


Modimo Ke Lerato – Joyous Celebration 22


UCCSA Sehela 444


Lutheran Sefela 211


Bakreste se robaleng


Jesu yo bonolo


Maqeba


Go boitshepo


Kabelo eaka entle


Jesu a shwa ‘me a tsoha bafung


Ke itella wena


Ke bodiba bo bilohang


Motse oo re o hlolohetsweng


Jesu o tla rena hohle


Latelang Modisa


Dumelang Banyadi


Jehova, Morena wa ka


Pelo ya ka ya o batla


Elellwang ba bochabela


Jehova Re Tshepile Wena – Neyi Zimu


Morekolodi wa me


Theko Ya Lona – Lebo Sekgobela


Sefapanong ke boha – Lebo Sekgobela


Letsha la Bethesda


Ho roriswe rato lena


Madi a Konyana – Solly Mahlangu


Le Felleng Mo Ketsamayang


Ngaka ya lefu la dibe


Ho mopi wa batho


Motho Mang Le Mang


Jehova, setshabelo saka


O kgethelwe tsatsi lena


Morena ba mpoleletse


Lemohang rato la Jesu,


Modimo wa boikanyo


Jerusalema emotjha


Ka re ke tla iponela


Binang mohlatsoana


Jo na lefifi le letso


Phumola dikgororo


Oho nkutloele bohloko


Tlong Re Yeng


Hlohonolo ke la ba sa rateng


Leetong la rona


Nkosi Yezulu


Jesu Ke Mmoloki


Hankitla Ketlhoboga Morena (I will never give up on the Lord)


Ntate Nthuse (God help me)


Tlong Jesu Mong a kgale


Se sa le teng


A re tshabeng tsela e mpe


Tlong re roriseng kaofela


A re eteleng Bathlehema


Oa nkalosa, go ntekane


Tsietsing tsa letsoalo


Rapellang Jerusalema


Oho nkhopole ea matla


Ke fitlhisitswe nakong


Sedi Laka


Ke se ke utlwile


E, u motle, ua rateha


Sedi Laka


Ha le lakatsa ho tseba


Hee! Ba nyorilweng


Lona ba ratang ho phela


Joko ya hao e bo bebe


Rea ho boka Morena


Pula tsa lehlohonolo


Se mphete, uen’a ratehang


Bolibeng joa mahlomola


Lekunutung le Morena


Ke utlwa lerato


Ha ke le tjee, ke le mobe


Ha le mpotsa tshepo yaka


E u motle, ua rateha


Jehova mo tsamaise


Safaponong ke boha


Mmele, Pelo le Moya


Ke nale Modisa


Haufi le Morena


Ke dumetse ho Morena


O mohau wa Modimo


Top