Sefapanong ke boha
Wena moloki waka
Madi a tswa maqebeng
Jonna we
Le metsi lehlakore
Ka hona
Kere nhlatswe
Kebe motle ke loke
Nka sebetsa jwang le jwang
Oooh
Ha ho letho le nthusang
Khapa ele dikhapa
Mahloko
Mahlomola
Le seke ke sa nthusa
Ha ese wena fela
Oooh
Haese wena feela
Mmm
Haese wena fela
Haese wena fela
Haese wena fela
Haese wena fela
Haese wena fela
Mmm