Difela


Digital Hymnal

Lehae le letle ke lane


Tlo hae, tlo hae


Lintoa tsee re li pheellang


Ke boloketsoe phomolo


Ka lipelo tse monate


Ka mali a hao a matle


ke ya leboha, Modimo


Kea leboha, Molimo


Ke bidiba bo bilohang


Kajeno re tlil’o llela


Kajeno, ngoan’abo rona


Kajeno, ho nchabetse


Duduetsang, chaba tsohle


Fatseng la bomadimabe


Fatseng lena hase hae ha eso


Bokang Modimo, Morena


Balopolloa ba Morena


Wafika Lyrics by Dr. Tumi


Libe li teng


Ke bone hape lesedi


Jesu naledi ya ho sa


Ke lehlahana fela


Moren’a ka, ke sa bua


Ruri Le Nkhapile Pelo


Matla Ke’a Hao


Tsotlhe! Tsotlhe!


Ha Yo Mathatha


Tshollela Moya Wa Hao, Jesu!


Diphiri (Secrets) Lyrics by Zaza


Bogolo jwa bomodimo


Modimo Ke Lerato – Joyous Celebration 22


Lutheran Sefela 211


Re rata ge re ka bona


Mo Sefapanong


Bakreste se robaleng


Jesu yo bonolo


Maqeba


Dumelang Banyadi


Jehova Re Tshepile Wena – Neyi Zimu


Theko Ya Lona – Lebo Sekgobela


Sefapanong ke boha – Lebo Sekgobela


Letsha la Bethesda


Ho roriswe rato lena


Madi a Konyana – Solly Mahlangu


Le Felleng Mo Ketsamayang


Ngaka ya lefu la dibe


Ntate hakesa sepela kgole le legae leso.


Na ke bomang moše ledibogong


Motho Mang Le Mang


Jehova, setshabelo saka


O kgethelwe tsatsi lena


Morena ba mpoleletse


Lemohang rato la Jesu,


Modimo wa boikanyo


Jerusalema emotjha


Bofumanehing ba ka


Moea mohloli oa batho


Na ke tla bolokeha joang


Ka re ke tla iponela


Ho eena ea ka re sitsang


Binang mohlatsoana


Na letsatsi le tla nchabela neng


Jo na lefifi le letso


Jesu ha ke batle thuso


Tlong ho Jesu le tle kapele


Ea hlolang (utloang taba e monate)


Oho nkutloele bohloko


Tlong Re Yeng


Hlohonolo ke la ba sa rateng


Leetong la rona


Tlong re roriseng kaofela


A re eteleng Bathlehema


Oa nkalosa, go ntekane


Tsietsing tsa letsoalo


Rapellang Jerusalema


Oho nkhopole ea matla


Ke fitlhisitswe nakong


Sedi Laka


Ke se ke utlwile


E, u motle, ua rateha


Sedi Laka


Ha le lakatsa ho tseba


Hee! Ba nyorilweng


Lona ba ratang ho phela


Joko ya hao e bo bebe


Rea ho boka Morena


Pula tsa lehlohonolo


Se mphete, uen’a ratehang


Bolibeng joa mahlomola


Lekunutung le Morena


Ke utlwa lerato


Ha ke le tjee, ke le mobe


Ha le mpotsa tshepo yaka


E u motle, ua rateha


Jehova mo tsamaise


Safaponong ke boha


Mmele, Pelo le Moya


Ke nale Modisa


Haufi le Morena


Ke dumetse ho Morena


O mohau wa Modimo


Top