1.
Re se re tlohile,
Re tsoa Egepeteng;
Re leetong, Re lebile
Ha eso, Moreneng.
Alleluya! (bis)
Re fallela kananeng.

2.
Re mathela khotsong
E hlokoang lefatšeng,
Re be re fihle phomolong
Ha eso, Moreneng.
Alleluya!(bis)

3.
Ke moo ho seng tlatla,
Moo ho pheloang naleng.
Phokolo ea hlokahala
Ha eso, Moreneng.
Alleluya! (bis)

4.
Ka teng ha ho lihlong;
Re tla phela botleng
Ha ho sebe leholimong,
Ha eso, Moreneng.
Alleluya! (bis)

5.
Lefu le bohloko
Ha li fumanoe teng;
H’a eo ma-palesa-pelo
Ha eso, Moreneng.
Alleluya! (bis)

6.
Teng, re tla kopana
Le ba battle khanyeng;
Re se re rata ho kena
Ha eso, Moreneng.
Alleluya! (bis)