1.
Ge ke bogela tsa lerato le Jesu a re bontshitseng,
Ke fo leboga me ka thato ke ipiletsa lewatleng
La soko le ke itebala hubeng sa Jesu ke tla sala.

2.
O nkgorametse bjang Morena ke bona ka mo o nthatang,
Le nna ke ithatela wena ka pelo ye e reresang,
Mong waka, o nkgethile kgale, le nna ke go kgethile bjale.

3.
Ke tseba ruri,ke swanetswe ke go ba nago,o ntatsang.
Kutsong e bose,ke neetswe ke wena tse di nthabisang.
Tse bjalo lefaseng ka moka ga di’o ;ke be ke di hloka.

4.
Go sa feleng ke go phelele,Morena waka,o nkhwetseng.
O tlile gore gore o ntefele ka madi a ntshologetseng.
Ke gona ke re:Pelo yaka se,Kgosi,o bophelo bjaka

5.
Ke be ke swerwe ke mahloko,mola ke sa le timelong.
Me ge o moitsa ka lefoko,ka gana,me mafelelong wa mphanya
Kwang hle ba timelo:Ke fa go nang le tebalelo.

6.
Hle Jesu,a ko ngwale thata ina la gago fa pelong;
O fele o mphe ga ga rata mo bophelong le mo lehung!
Ka mantsu le ka go sepela ke tla tumisa wena fela.

7.
Ka Jesu nna ke lemogile Modimo a nkgaugelang.
Me taba yeo e tlile,ke diba se ntapolosang.
Ke gona ke re;Tlang ge bohle,le lebalelwe dibe tsole.

8.
Leina le le sa tlo retwa,le leng motjopo o nneang
Bophelo,nna le ba bakgethwa ba godimong ba le retang.
E, Jesu ba mo khunamela,me ba se fetse go rapela.

 

 

Submitter Name: Tiisetso