Robala tlhe moratwi oa rona,
Itatsa tlhogo huben sa Yesu;
Oa gu rata bogolo go rona;
U robale sentle.

 

Robala yaka nwana eo mmonye;
Me ga u nka u coga u lela;
Boikhuco yoa ‘go bo itekantse;
U robale sentle.

 

Go tsamaea meruti e nnyelele;
Go tsamaea go phuthwe baratwi;
Go tsamaea bosigo bo hete;
U robale sentle.

 

Go tsamaea kgalalelo ea ‘gwe
Morena Yesu e tle mo marun;
Me bashwi mo go Yesu ba coga;
U robale sentle.

 

Robala go tsamaea lorato
Lo gu bope chwanon sa Morena,
Me u rwesiwa k’rona ea gouda;
Kwa re tla nnan le ka bosakhutlen;
U robale sentle.

 

Bosigo yoa losho bot la heta,
Letsatsi ya cogo le tla tlhaba,
Bashwi mo go Yesu bat la raana
‘’U dumele tsala.’’

 

 

Submitter Name: GoitseModimo Seleka