Ho eena ea ka re sitsang
Ho fetisa ho kopa
Le ho hopola ha röna, (bis)
Ho isoe khanya phuthehong
Ka mehla le mehla!For more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top