Ho eena ea ka re sitsang
Ho fetisa ho kopa
Le ho hopola ha röna, (bis)
Ho isoe khanya phuthehong
Ka mehla le mehla!