1.
Binang, mohlatsoana,
Binang alleluya
Ho Jehova!
Le bone kajeno
Kopano le Jesu,
Khotso ho Molimo.
Alleluya!

2.
Bana ba phetoho,
Lelalaha holimo
Ho Jehova!
Le roetse liphatleng
tšoao le sa feteng,
La ba fetohileng.
Alleluya!

3.
Hlase e qhomileng,
E tsoang alerateng
Ea konyana,
E fetohe khabo
E tukisang pelo
Ka rato la Jesu,
Alleluya!

4.
Ka tsoalo ea Moea
Re beiloe bana
Ba Molimo;
Ho fele tsa khale,
’Me tse ncha li hlahe;
Tsa hloeko, tsa ’nete.
Alleluya!

5.
Binang, mohlatsoana,
Phetang alleluya
Ho Jehova!
Le be letšoajana
Le eketsang bana,
Ba ntlo ea Morena.
Alleluya!