Ho roriswe rato lena
Le re kopantseng hammoho;
Leha re ka arohana,
Pelo tsona di teane.

Ha re kgomaretse Jesu,
Re ratana le ba heso,
Ho bonahala ka hona
Hoba re busoa ke Moya.

A re rateng, re lakatseng
Jesu feela, re mo tiiseng;
Ditabeng tsohle tsa rona
Re tsamaiswe ke eena.

Sefela 142