[Repeat] Na ke bo mang, ba mosedile bohong?
Ba tlhotlhora, role la le bitla
Ba ya kganya, ba ba sweu
Ba meqhaka ditlhohong

Bohang seema, ha ba hlaha ka khoro
Jerusalema e mocha, e mocha
Pina tsa bona tse tsiswang ke nyakallo
Ke madi a konyana (x2)

O ya galalela, O ya galalela
O ya galalela, Modimo wa kgotla