1.
Ke boloketsoe phomolo
Mehahong e sa feleng
E seng ka pheello ea ka,
Ke Jesu ea mpatletseng.
Re tla be re khatholohe,
Motse re ‘ne re o bohe
Le Jesu re mo lebohe
Phomolong ena

2.
Ke tla iketla hakaakang,
Mehahong e sa feleng;
Ke tla ja le tse hlabosang,
Ha ke sa tla tloha teng.
Re tla be re khatholohe,…

3.
Ha Ntate, hae, ho hloekile,
Ho hanana le tšila;
Ho hlophiloe, ho hloekile,
Ho loketse ba khanyang.
Re tla be re khatholohe,…

4.
Ke tla bonana le Jesu;
A le teroneng ea hae;
Ke mo tlotle le baheso,
Ka mehla e sa eeng kae!
Re tla be re khatholohe