Sefela Sa 182

1.
Pelo ea ka ea u batla
Mong’a lehlohonolo;
Kea u rapela, u mphe matla
Ka tsatsi la phomolo!

2.
Ka tlung ea hao, ha ke kena
Ho utloa tsa tšoarelo,
U lokise, u hloekise
Moe’a ka ka tumelo!

3.
‘Nete tsa hao, Mohauheli,
Li khanya Evangeling;
Li fumantše ka Moe’a hao,
Ba li batlang tempeleng!

4.
Ke mamele taba tsa hao,
Ke li boloke pelong;
Ke tsamaee ka molao,
Ke be ke ise lefung!

5.
Moe’a hloeko, oa mohau,
U hlole pelong ho ‘na;
Motšehare le bosiu
U sebetse ho eona!