1.
Ka lipelo tse monate,
Re roriseng Molimo Ntate,
Le bana bohle ba oona;
Re leboheng reko la hae,
Mosa le mohau o sa eeng kae;
A tumisoe har’a rona
Ho bokoe Morena
Ka letsatsi lena
Balumeli,
Re mameleng,
Re lumeleng
Lentsoe la ‘mopi oa rona.

2.
Leseli la hao le khanye,
‘Me lentsoe le re bonesetse
Ka Moea o halalelang.
‘Nete tsa hao, tsa bophelo,
Li amoheloe ka tumelo
Pelong tse u chesehelang.
Tumelong ea ‘nete
Re fihlele khotso
Re tlotlise
Bitso la hao,
Mong ‘a mohau,
Ka tsohle tsee re li etsang.