1 Jesu, ha ke batle thuso
Tse ngata, tse fetang,
Ha e se tse ka ntekanang
La kajeno feela.
U hana lipelaelo,
U ntse u laela tšepo.

Ke tla ‘ ke u tšepe,
Ke u khomarele,
Ke lule maotong a hao,
Ke ntse ke lebeletse
Ketso tsa thato ea hao.

2 Jesu, ke batla ho le hong:
Ke ho u khahlisa
Liketsong le mehopolong,
Bothong bohle ba ka.
Ke be ngoan‘hlokolotsi,
Ea sa tl‘tšoha lesitsi.
Ke tla ‘ ke u tšepe…

3 Jesu, mpontše sefapano
See u ka se bonang,
E seng sa boikhethelo,
E le se ntekanang,
Sa boitelo bo tletseng,
Mamello e sa khathaleng.
Ke tla ‘ ke u tšepe…

4 Jesu, ha ke tla tsamaea,
Mose ke tšelela,
E be hle ho ea ho uena,
Uena, Moratuoa.
E be ke moo ke tla hlola
Ka ho sa eeng kae, ka mehla.
Ke tla ‘ ke u tšepe