1 Bokang, Molimo oa khanya;
Molimo‘a o re entseng;
Ketso tsa oona li benya,
Li khanya lefantšeng.( Ter)

2 ka mehla o re tšoarela
Libe tse sa baloeng;
Ha o phetse ho hauhela
Batho ba sitiloeng. (Ter)

3 Ho isoe hlompho le poko
Ho Ntate le Mora,
Le ho Moea ebe thoko,
Joale leka mehla. (ter)