1. Jo ’na, lefifi le letšo,
Pelong ho ’na le lekaakang,
Le tsona riti tse kholo
Tsa lintho tsee ke li ilang!

2. Lipalla tsa Moren‘ka,
Fahleho sa hae se setle,
Li liketse mahlong a ka,
Ke thibane le litsebe.

3. Ke se ke utloela hole,
Jo, ke bonela leroothong;
Le tumelo e timile,
E itse lore ka pelong.

4. Leha e le hlasenyana,
Hlase feela, ho lekane.
Oho, tukisa tetema
Pelong ea ka e serame.

5. Ka ntle ho ’na le kahare
Ho apohe le lesoiti,
Tumelo e be e khanye,
E qhalanye le meholi!

6. Nke ke boele ke u bohe,
Ke utloe moathamela,
Moren‘ka, ke tsamaee
Ka tumelo le ka matla!