1
Bakreste se robaleng
Se batleng go iketla
Lo mo gare ga baba
Disang, mme lo rapeleng

2
Dithata tsa molete
Di baakantse tlhaselo
Di tla lo tshoganyetsa
Disang, mme lo rapeleng

3
Tsayang maitosetso
A a bonwang Modimong
Satane o lo laletse
Disang, mme lo rapeleng

4
Bafenying ba ba fentseng
Ba sa bona tlhabono
Retsang tlhe ba lo raya
Disang, mme lo rapeleng

5
Reetsang lentswe ja Jeso
O kampanye, O fentse
Jana Oa lo Kgothatsa
Disang, mme lo rapeleng

6
Lo se ipelafatse
Ikanyeng mo Modimong
Se khutleng go rapela
Phenyo e mo thapelong

Submitter Name: O Moi’rwagale