1.
Kajeno, ngoan’abo rona
O re siea lillong;
O faletse fatšeng lena,
Ho ea leholimong

2.
Ho lla, che , hoa re lokela,
Empa tšepo e teng;
O kene hae, o phomola
Thabong e sa feleng.

3.
Oho, pel’a bitla lena
Hlakolang meokho!
Ha le letšo, lea khanya,
Ke motho ea phelang.

4.
Se lleng ! Le se re, ke mofu
Eo re ‘molokang.
Bonang, Moreneng, ha Jesu,
Ke ntlo ea bophelo.

5.
E, oa phela, o hlobotse
Tse mpe, tse bohloko;
Jesu o mo khabisitse
Ka khanya e kholo.

6.
Se reng lefu le ka khaola
Tlamo tsa lerato;
Le re hulela ka matla
Motseng oa bophelo.

7 Se lleng! Mahlo a tumelo
Se a tutubatseng!
Le haufi leholimo,
Re ea kopana teng!