1.
Balopolloa ba Morena,
Le tlile lijong tsa lona;
Fu la hae ho le hopola
A be a tle. (bis)

2.
‘Mele oa hae le o ngoathe,
Motho e mocha a fepjoe,
Mofokolo e tl’e fele,
A be a tle. (bis)

3.
Mali a hae le inoelle
A hlakolang libe tsohle,
Efela le pholohile,
A be a tle. (bis)

4.
Le etseng ‘mele o le mong,
Ho rataneng le ho hloekeng,
Le lelalle leholimong,
A be a tle. (bis)

5.
Tšepo ea khanya e tšoareng,
Le se le tla ‘mona khanyeng;
Mo lebelleng, mo lakatseng,
A be a tle. (bis)