Bokang Molomo, Morena,
Mpho tsohle di tswa ho oona; (bis)
‘Mokeng tlase, le holomo, (ter)
Bokang Ntate, Mora, Moya! (bis)
Alleluya, Amen!For more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top