1.
Bolelang, taba tsa Jesu,
Tsebisang balahlehi,
Le tumise tsa topollo
E tletseng batho bohle.
Bolelang taba tsa hae,
Tumisang rato la hae.
Bolelang taba tsa Jesu,
Tumisang rato la hae.

2.
Romelang mangosa hohle
A hase Lentswe la hae;
Dikhutlo le dikhutlwana
Di hlohome ka thabo.
Bolelang taba tsa Jesu…

3.
Re tla pheta tsa topollo
E tlisitsweng ke Jesu
Ho baetsadibe bohle
Ba ratang ho pholoha.
Bolelang taba tsa Jesu…

4.
Re tla be re ba rapelle
Hore ba tswe timeloeng;
Ba kene khanyeng e hlollang
Bophelong bo sa feleng.
Bolelang taba tsa Jesu…