1.
Baratuwa ba Jesu, le duletse’ng fela?
Bonang,meriti e se e namile;
Haufi letsatsi le se l’ea dikela;
Le dudutse’ng fela letsatsi lohle?
Lefatshe lohle ke tshimo eso,
Mabele a s’a le matsho.
Bakotudi, se tswafeng,
Kenang mosebetsing,
le ya bitswa kajeno.

2.
Kenang ka potlako, e s’e le bosiu,
Nako ya re feta, re se re rakwa;
Re itlhahaneleng, re qhitse khororo.
Oho, re khothaleng, morena wat la.
Lefatshe lohle ke tshimo eso…

3.
Batlang fatsheng lohle bakhethwa ba Jesu,
Le qete dinaha, metse, metsana;
Le bitse ba bacha, bana, le maqheku;
tshimong ya morena bang ditema.
Lefatshe lohle ke tshimo eso…

4.
Baromuwa ba bang ba tshetse mawatle,
Ba tsoma mafatshe,dihlekehleke;
dipheletsong tsohle ba se ba fihlile,
tshimo ya morena ba se ba e dikile,
Lefatshe lohle ke tshimo eso…

5.
Le lona kajeno le hlobohe botswa,
Kenang le kotule, khwahlapisisang,
Marena, bafo,le bona ba basehla,
Bohle ke diqwapi tse qenehelwang.
Lefatshe lohle ke tshimo eso…

6.
Bonang hle mabele a se a senyeha,
A hloka matsoho a bakotudi;
Rapelang morena, a rome dinatla,
Batho ba sebele le dikhothadi.
Lefatshe lohle ke tshimo eso…