Ha ke le tjee, ke le mobe
Ke le ya kgesehang
Na ha’ra baetsadibe
‘Na ke bonwe jwang?

Chorus:
Jo, ke mohlolo-hlolo
Ha ke ratwa le ‘na
Ka rato le lekalo
Le ke Morena

O nkentse jwang moratuwa
Ntho e hlokolotsi
Le taemane ya bohlokwa
‘Na mo lefatsheng?

Chorus
Wa mpatla, wa mpatlisisa
Ka dilemo-lemo
Wa mphumana, wa mphedisa
Wena Modimo

Chorus

Ke phela ka boiketlo
Atleng tsa Morena
Ke ka thaka ya leihlo
Le ‘na ho yena

chorus (Amen)



For more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top