Ha ke le tjee, ke le mobe
Ke le ya kgesehang
Na ha’ra baetsadibe
‘Na ke bonwe jwang?

Chorus:
Jo, ke mohlolo-hlolo
Ha ke ratwa le ‘na
Ka rato le lekalo
Le ke Morena

O nkentse jwang moratuwa
Ntho e hlokolotsi
Le taemane ya bohlokwa
‘Na mo lefatsheng?

Chorus
Wa mpatla, wa mpatlisisa
Ka dilemo-lemo
Wa mphumana, wa mphedisa
Wena Modimo

Chorus

Ke phela ka boiketlo
Atleng tsa Morena
Ke ka thaka ya leihlo
Le ‘na ho yena

chorus (Amen)