Ha le mpotsa tshepo yaka
Ke tlare ke Jesu;
Ke lapetse ho mong’aka
hae ke ha heso

Le re ke boneng ho yena?
Ke bone phomolo
Thabo e leng ho Morena
Ha e na phetoho

Ka na ka nyorelwa botle
Ka tswatswa ke batla
ka tsielwa ke ntho tsohle
Ka fellwa ke maatla

A nthe Jesu o ne a mpona
ha ke lela jwalo
a mpitsa a re etla ho’na
o fole matswalo

jwalo ke kgotswe ka mehla
mohau wa Modimo
ke qhadile ho iketla
tshepong ya Hodimo.Amen