Ke utlwa lerato
Le tadima madi
Ke bona le sehlabelo
Se ntlisetsang kgotso

Ke kgotso ye tiileng
Jwale ka Jehova
H’a ituletse teroneng
E se nang ho sutha

Ho ka tlala maru
Ho fihle difefo
Ruri, setswalle sa Jesu
Ha se na phetoho

Rato lena la ka
Leha le ka fola
La hae le bonweng Golgatha
Le chesa ka mehla

Ha ho le jwalo hle
Nka itebala ‘na
Mke ke tshepe yena feela
Ho yena ke thewe.