Lekunutung le Morena
O, ho monate hakaakang!
Ke buisana le eena
Kamoo pelong ke ikutloang.
Ke ‘molelle litsietsi
Tse nkhathatsang tsa lefatse
Ke role tsohle tse ho ‘na
Lekunutung le Morena.

Lekunutung le Morena
Ke fumane setshabelo.
Ke phemela teng mamena,
Liqhafutso le meleko.
Leha sera se bohale,
Se ntlohela, se balehe;
Ha se nkoela, se mphumana
Lekunutung le Morena

Lekunutung le Morena
Ho ‘na ke lehlohonolo;
Ha ke bua, oa ‘mamela,
O nkaraba ka lerato.
Ha ke ‘matla sefahleho.
Ka pelong ho tlala thabo;
Ke monyaka, ha ke kena
Lekunutung le Morena.

Lekunutung le Morena
Hoja nka ba teng ka mehla,
Ka mamela, ka mo boha,
Ka utloa ke khatholoha!
Ke khora khotso ea ‘nete
Ha ke buisoa ke Ntate,
Ke ntse ke lumelloa le’na
Lekunutung le Morena