Bolibeng joa mahlomola
Moo ke neng ke tebile
Ha ke se ke ea timela
Jesu, u n’u nkhopole
Ua hlaha, ua ntutubolla,
Ka tsota lintle tsa hao
Ka tseba le ho nyakalla
Hoba ke bone mohau

Empa ka sa ntse ke khasa
Che, esitz le joale
Matsoalo a sa ntlhokisa
Tumelo ea sebele
Ke hopola libe tsa ka
Ke ntse ke itelela
Ke mpa ke lebala ngaka
E reng e ka mphekola

Jesu u itse ho rona
Tlong ho’ na, le se tshabe
Hase meokho ea lona
E ka lehlatsoang libe
Ke ‘na ya le fang tshoarelo
Ke’na ya le folisang
Morena, ha u rialo
Re ka belaela joang?