1.
Ka re, ke tla iponela,
Ke se ke k aba ka thella,
Ke eme, ke tiee matla;
Jo, e s‘le ha ke oela.

2.
Ke malimabe hakaakang!
Na hloho see se tšabehang
Se kile sa ntlhahela joang?
Jo, masoabi a makatsang!

3.
Ke hole sa hao, Morena,
Ke seritsa s aka mehla;
Ke hloea see ke leng sona,
Ke tšaba le ho ipona.

4.
O, ’Moloki oa ka, Jesu,
Mohla u mphemisang lefu,
U ’nchafaletse le pelo.
E ne e le ka mohau.

5.
Ke tenoa ke ho rapela,
Ho falimeha hoa ntlhola;
E sa le mohau feela,
Oo nka o tšepang ka mehla.

6.
Ke ngoana ea mefokolo
Oho, totisa tumelo,
Uena, Jesu ea lerato,
tšepo ea ka le nyakallo.